Çekiş Düzenleyici Klape

  •  Kutzner + Weber marka Çekiş Düzenleyici (Sekonder) Klapeler, diğer adı ile Yan Hava Tertibatı, atıkgaz baca sistemlerinde meydana gelen aşırı çekişi dengeleyerek, ısıtma sisteminin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamaktadır. Yüksek (50m ve üzeri) veya çok yüksek (100m ve üzeri) bacalarda ve/veya ısıtma sisteminin kapasitesinin üzerinde kesite sahip bacalarda ve/veya kış aylarında poyraz, karayel ve yıldız veya lodos yönlerinden esen kuvvetli rüzgarlar veya fırtınaların neden olduğu dalgalanmaların, atıkgaz baca sisteminde aşırı çekişe (50 Pa ve üzeri) neden olmaktadır. Atıkgaz sisteminde meydana gelen 50 Pa üzeri çekişlerde, yanma sonucu brülör tarafından oluşturulan ısıl enerji kazan cehennemliğinde iç çeperine istenilen miktarda transfer edilmeden baca kanalı ile atmosfere atılmaktadır. Atıkgaz baca sisteminde meydana gelen aşırı çekiş enerji kaybına neden olduğu gibi, poyraz (kuzey doğu) yönünden esen kuvvetli rüzgar dalgaları brülörün sönmesine, kötü yanmasına hatta arızalara neden olmaktadır. Mimari veya teknik gerekçelerle bir bacaya birden fazla ısıtma sistemine kolektör veya kaskad bacayla entegre edilmesi durumunda, brülörlerin farklı zamanlarda durup-kalkması ve/veya rüzgarın dalgalanması sırasında, atıkgaz baca sisteminde fark basıncı artacağı için, enerji kayıplarına neden olmakta ve yanma sorunu oluşturmaktadır. Yukarıda sayılan vb nedenlerden dolayı atıkgaz baca sisteminde oluşan aşırı çekiş ve çekiş dalgalanmaları, Çekiş Düzenleyici Klape'nin bu fazla vakum sonucu kapağının mekanik bir şekilde oransal olarak açılmasını sağlar. Dış hava şartlarına bağlı olarak ve çoklu kazan sistemlerine göre, baca içinde sürekli değişen negatif fark basıncı göreceli olarak açılan klape sayesinde telafi edilerek, fark basıncın azalmasına, baca içindeki çekişin daha lineere yakın hale gelmesini sağlayarak çekişi mükemmel hale getirerek düzenlemektedir. Çekiş Düzenleyici Klape'nin üstünde bulunan ayarlanabilir karşıt ağırlık sayesinde, atıkgaz baca sisteminin içinde oluşan aşırı çekişin istenilen düzeylerde seyir etmesi sağlanmış olmaktadır. Bacadaki çekiş set edilen değerin üstüne çıkması halinde kapak kendiliğinden açılarak baca içindeki fark basıncı doğal olarak dengelemektedir. Çekiş veya aşırı çekiş sorunu yaşanan atıkgaz baca sistemlerinde, Çekiş Düzenleyici Klape'nin kullanılması %10 ile %15 arasında, Motorlu Klape ile birlikte kombine kullanılması durumunda, %20 ile %25 düzeylerinde önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır.