Motorlu Klape

 


  •  Servo motor kumandalı baca kapama klapeleri (tertibatları), katı, sıvı ve gaz yakıtlı fanlı brülörlü veya atmosferik brülörlü negatif veya pozitif ısıtma sistemlerinde veya içten yanmalı jeneratör veya kojenerasyon motorlu, elektronik kumandalı, genellikle ısı kaynağının baca çıkışına monte edilmektedir. Dişli tertibatlı geri dönüş yay mekanizmalı veya çift yönlü servo motor tarafından kumanda edilen klape (disk), ısıtma sistemi beklemeye geçtiği sırada, servo motor klape içinde bulunan diski baca kesitini kapatacak şekilde 90o derece döndürerek atıkgaz baca yolunu kapatmaktadır. Böylece ısı kaynağında üretilen enerji hapsedilerek soğuma geciktirildiğinden cehennemlikteki ve ısı transfer borularındaki ışınım artırılmış olacak, hem statik baca çekişiyle atmosfere atıkgaz kaybı engellenmekte hem de soğuk havanın girmesi engellenerek gereksiz enerji kayıpları önlenmiş olmaktadır. Isıtma sistemlerinde sadece Motorlu Klape kullanımı yıllık olarak %8 ile %15 arasında, “Çekiş Düzenleyici Klape” ile birlikte kullanıldığında %25’e varan bir enerji tasarrufu sağladığı gibi de ısıtma sisteminin komponentlerinin daha az kullanılmasını sağlayarak, sistemin ömrünü uzatarak tesisatta oluşabilecek teknik arızaların ortaya çıkmasını en aza indirgemektedir. Motorlu Klapenin Çekiş Düzenleyici Klape ile birlikte kullanılması, baca ve ya havalandırma sisteminde meydana gelen yoğuşma kurutularak, bacanın hem ömrü hem de verimi artırılmış olmaktadır. Motorlu Klapeler ayrıca birden fazla ısıtma sisteminin bir kolektör bacaya veya kaskad bacaya bağlanması halinde “Geri Akım Güvenlik Klapesi” olarak da kombine bir şekilde kullanılmaktadır. Kolektör atıkgaz, baca, çöp şutu ve havalandırma sistemlerinde motorlu klape, çalışan cihazların çalışmayan cihazları etkilememesi için kolektör ve kaskad bacanın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görev almaktadır. Kolektör veya kaskad bacaya bağlı kombine ısıtma sisteminde bir veya birden fazla ısıtma sisteminin (brülörünün) durması halinde, çalışmayan ısıtma üniteleri çalışan ısıtma sistemleri tarafından atıkgaz basıncı altında bırakılmadığından, negatif ve pozitif basınçlı atıkgaz baca sistemlerinde güvenli ve yüksek verimli enerji kullanımını sağlamaktadır.