T Modül Motorlu Klape


  Ø400 ile Ø1.000 çap aralığında T90 Modül şeklinde, baca gazıyla temas halinde olan gövde, klape (disk) ve mil, asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, AISI 316L kalite (1.4404) paslanmaz çelik sacdan üretilmektedir. T Modül Motorlu Klape, kojenerasyon sistemlerinde veya ekonomizörlü ısıtma sistemlerinde, baca gazını A yönünden B yönünü doğru akarken, gereksinime göre A yününden C yönüne doğru yönlendirilmesi istenildiği düzeneklerde kullanılır. Kojenerasyon sistemlerinde jeneratör motorundan çıkan atıkgaz gereksinime göre ya direkt olarak bacaya ya da atıkgaz kazanına verilir. Atıkgaz kazanına yönlendirilen jeneratör motorunun atıkgaz sıcaklığından sıcak su elde edilerek yüksek miktarlarda enerjiden tasarruf elde edilmiş olunmaktadır. T Modül Motorlu Klape, Kazan ile Ekonomizör arasına yerleştirilir, gereksinime göre atıkgaz ya direkt olarak bacaya ya da ekonomizöre yönlendirilerek, atıkgaz sıcaklığından ısıtma suyu ilave olarak +5oC ile +15oC artırılarak, hem kazan verimi yükseltilmekte, hem de önemli miktarda atıkgazdan enerji tasarrufu sağlanmış olmaktadır. T Modül Motorlu Klape, “Tek Disk” ile tasarlandığında atıkgaz debisini A yününden (güneyden) 90o ile B yününe (doğuya) doğru yönlendirirken, klapenin 90o yön değiştirmesiyle, atıkgaz debisi A yününden (güneyden) 90o ile C yönüne (batıya) yönlendirilmektedir. T Modül Motorlu Klape “İki Disk” ile tasarlandığında, T Modülün içinde bulunan disklerden biri kapalı diğeri açık pozisyonda bulunmaktadır. Servo motor kapalı duran diski 90o döndürerek açarken, aynı zamanda milin üstündeki kol açık pozisyonda bulunan diğer diski kapalı pozisyona döndürmektedir. Bu durumda ilk pozisyonda atıkgaz debisi A yününden (güneyden) D yününe (kuzeye) doğru yönlendirilmekte; ikinci pozisyonda ise atıkgaz debisi A yönünden (güneyden) B yününe (doğuya) doğru yönlendirilmektedir. T Modül Klapesinin diski (diskleri) yoğun bir şekilde yönlendirilen atıkgaz debisinin oluşturmuş olduğu rezonansın altında kalacakları için daha kalın malzemeden imal edilip ekstra güçlendirilmektedirler. Servo Motorları bir veya iki yardımcı (nihayi) kontaklı, on-off çalışan, klapenin çapına ve uygun olarak göre 8 Nm veya 20 Nm tork gücünde, belirlenebildiği gibi, hidrolik veya pnömatik servo motorlarla da tahrik edilebilmektedir.