Yüksek Verimli Baca Çekiş Sistemi-2

 

 

 

(1.3.)Yüksek Verimli Baca Çekiş Sistemi

(High Efficient Chimney Draught System)

 

 

 

Yüksek Verimli Baca Çekiş Sistemi başlıca iki ana bileşenden oluşmaktadır:

 1. Cebri Çekiş Fanı

  1. Radyal Proses Fanları (Paslanmaz Çelikten İmal)

   1. Direkt Akuple Proses Fanı

   2. Kayış Kasnaklı Yüksek Sıcaklık Proses Fanı

  2. Exodraft Baca Fanı (Döküm Alüminyumdan İmal)

 2. Dijital-Elektronik Kumanda Panosu

  1. Dijital Hız Kontrol Ünitesi

  2. Fark Basınç Transmitter

  3. Baca Gazı Sıcaklık transmitter

  4. Fank Basınç Pressostatı

  5. Frekans İnverterü (konvertörü)

  6. Pano, sigorta ve diğer ekipmanlar

 

 

 

(1.3.2.) Exodraft Baca Atıkgaz Fanları :

(1.3.2.1.) Dikey Atışlı Baca Fanları

RSV Model dikey atışlı Exodraft baca fanları döküm alüminyum gövdeye sahiptir. Alüminyum gövdeler, Exodraft firmasının modern teknoloji ile donatılmış fabrikasında, kum kalıplarında standartlara uygun olarak, kalite kontrol yönetmeliklerine uygun olarak imal edilmektedir. Alüminyum döküm gövde, katı, sıvı ve gaz türü yakıtlardan açığa çıkan, SO2, NO2, NOx ve diğer asidik asitlere ve atmosferik korozyona son derece mukavemetli olup, alüminyumun düşük yoğunluğu sayesinde hafif olup, montajı, nakli ve servisi kolaylaştırmaktadır. Döküm alüminyum gövde, sürekli 250oC baca gazı sıcaklığında sorunsuz bir şekilde yüksek verimde çalışmaktadır. Alüminyum gövde alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşmakta, fanın bir kenarında bulunan yatay eksendeki menteşeler, fan üst gövdesinin 90o arkaya açılmasını sağlayarak bakım ve servis hizmetini kolaylaştırmaktadır; üst gövdenin arkaya düşmemesi için alt gövde ile üst gövdeyi bir birine bağlayan mafsallı kol mevcuttur.

Fan alt gövdesi kare kesitli olup bir konstrüksiyona veya bacaya monte edilmek üzere dört köşesinde montaj delikleri bulunmaktadır; orta kısmında baca ağzı ile fanın radyal pervanesinin performansını artırmak ve basınç kayıplarını minimize eden, kalibre edilebilir, daire kesitli döküm alüminyumdan imal flanş mevcuttur. Alt gövdede atış ağızlarından sağanak yağmur sırasında giren suyu dört ayrı köşede toplayıp tahliye eden, uygun çapta ve yerde gider delikleri bulunmaktadır.

Fan üst gövdesine üsten bakıldığında, kare planın içine diyagonal olarak, yani 45o açı ile başka bir kare yerleştirilmiştir. İç kısımda bulunan küçük kare hacim, büyük kareye teğet olan kısımlardan, dış ortamdan iç ortama-elektrik motoruna soğutma havası giriş-çıkışını olanaklı kılan hava delikleri mevcuttur. Kare kesitli iç hacme yerleştirilen elektrik motoru, sıcak ortamlarda sürekli çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup, bu nitelikte gövdeye, rotora, rulmanlara, soğutma sistemine ve pervaneye sahiptir. Fan elektrik motorları asenkron olup, kapasitelerine göre, 1X230V veya 3X230V gerilimle çalışmakta, devirleri kontrol edilebilmektedir. Elektrik motorlarının elektrik bağlantı kabloları silikon kaplamalı olup, dışı yüksek sıcaklığa ve aleve dayanıklı spiral hortum ile donatılmaktadır. Üç fazlı motorların içinde ayarıca motor güvenliğini artırmak için içinde bir termik bulunmaktadır, bu termiğin kutupları ek güvenlik olarak Dijital Hız Kontrol Ünitesine bağlanabilmektedir. Fan elektrik motorları iç hacimde bir flanş üzerine dik olarak monte edilmekte, motoru dikey eksende sabit tutan flanş, dört köşesinden üst gövdeye mesafe tutucular monte edilerek, motor flanşı ile üst gövdenin alt kısmı ile arasında temas noktalarını azalttığı gibi, bırakılan mesafeden hava sirkülâsyonunu olanaklı hale getirmektedir. Radyal pervanenin üstünde bulunan küçük kanatçıklar çalışma sırasında, soğutucu havanın sirkülasyon deliklerinden motorun üstünden flanşa doğru, flanşın etrafından motor miline, mil ile üst gövdenin alt kısmındaki boşluktan radyal pervanenin üstündeki geriye doğru eğik kanatçıklar tarafından vakumlanarak atıkgaza karışarak dış atmosfere atılmaktadır. Böylece çalışma sırasında hem elektrik motoru, motor flanşı, motor mili, üst gövdenin alt kısmı ve radyal pervanenin üst kısmı sistematik olarak soğutulmaktadır. Motor miline direkt akuple edilen döküm alüminyumdan imal radyal pervane, atıkgaz sisteminden baca gazlarını dikey olarak vakumlayarak, fan üst gövdesinin orijinal tasarımı sayesinde, dört köşelerindeki üçgen kesitli atış ağızlarından atıkgazları dikey eksende atmosfere doğru hızlı ve basınçlı bir şekilde fırlatmaktadır. Dikey atış ağızlarından baca gazı sıcaklığının iç hacme ulaşmasını engelleyen, iç hacmin iç duvarlarına, ısı iletkenlik katsayısı düşük, A1 sınıfında yüksek verimli ve yüksek yoğunlukta lifli malzemelerden ısı yalıtımı yapılmaktadır Fan üst gövdesinin dört köşesinde bulunan üçgen kesitli atış ağızları, büyük cisimlerin ve kuşların fanın içine girişini engelleyen, atıkgazların ve partiküllerin çıkışını zorlaştırmayan bir düzene sahip ızgaralar bulunmaktadır. Döküm radyal pervane üç boyutlu bilgisayar destekli yazılımlar sayesinde uzman ekip tarafından tasarlanıp, Exodraft firmasının laboratuarlarında test edilerek verimi artırılmaktadır; döküm radyal pervanelerin her biri tek tek balans ayarı yapıldıktan sonra, motor mili üzerine setskur ile akuple edilmektedir. Radyal pervane seyrek kantlı olup, balansı, bakımı, montajı ve temizliği kolay yapılabilmektedir.

 

 

 

 

(1.3.2.2.) Yatay Atışlı Şömine Fanları

RS Model yatay atışlı Exodraft şömine fanları döküm alüminyum gövdeye sahiptir. Alüminyum gövdeler, Exodraft firmasının modern teknoloji ile donatılmış fabrikasında, kum kalıplarında standartlara uygun olarak, kalite kontrol yönetmeliklerine uygun olarak imal edilmektedir. RS model fan Alüminyum döküm gövde, katı yakıtlı şömineler için uygun olduğu gibi, sıvı ve gaz türü yakıtlı şöminelerde de kullanılabilmektedir. Baca gazından açığa çıkan, SO2, NO2, NOx ve diğer asidik asitlere ve atmosferik korozyona son derece mukavemetli olup, alüminyumun düşük yoğunluğu sayesinde hafif olup, montajı, nakli ve servisi kolaylaştırmaktadır. Döküm alüminyum gövde, sürekli 250oC baca gazı sıcaklığında sorunsuz bir şekilde verimli çalışmaktadır. Alüminyum gövde alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşmakta, fanın bir kenarında bulunan yatay eksendeki menteşeler, fan üst gövdesinin 80o arkaya açılmasını sağlayarak temizlik, bakım ve servis hizmetini kolaylaştırmaktadır.

Fan alt gövdesinin tabanı kare kesitli olup bir konstrüksiyona veya bir tuğla veya metal bacaya monte edilmek üzere dört köşesinde montaj delikleri bulunmaktadır; orta kısmında baca ağzı ile fanın aksiyel veya açık radyal pervanesinin performansını artırmak ve basınç kayıplarını minimize edilmektedir.

Fan üst gövdesine üsten bakıldığında yuvarlak bir şekil görünmekte, yuvarlak kesitli iç hacme yerleştirilen monofaze elektrik motoru, sıcak ortamlarda sürekli çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup, bu nitelikte gövdeye, rotora, rulmanlara, soğutma sistemine ve pervaneye sahiptir. Fan elektrik motorları asenkron olup, kapasitelerine göre, 1X230V gerilimle çalışmakta, devirleri EBC 20, EFC 18, EFC 16 gibi hız kontrol cihazları ile devirleri kontrol edilebilmektedir. Elektrik motorlarının elektrik bağlantı kabloları silikon kaplamalı olup, dışı yüksek sıcaklığa ve aleve dayanıklı spiral hortum ile donatılmaktadır. Fan elektrik motorları iç hacimde bir flanş üzerine dik olarak monte edilmekte, motoru dikey eksende sabit tutan flanş, dört köşesinden üst gövdeye mesafe tutucular monte edilerek, motor flanşı ile üst gövdenin alt kısmı ile arasında temas noktalarını azalttığı gibi, bırakılan mesafeden hava sirkülâsyonunu olanaklı hale getirmektedir. Böylece çalışma sırasında hem elektrik motoru, motor flanşı, motor mili, üst gövdenin alt kısmı ve aksiyal pervane sistematik olarak soğutulmaktadır. Motor miline direkt akuple edilen döküm alüminyumdan imal aksiyal pervane, atıkgaz sisteminden baca gazlarını dikey olarak vakumlayarak, fanın yan tarafından çevresine atıkgazları yatay eksende 360o atmosfere doğru hızlı ve basınçlı bir şekilde fırlatmaktadır. Atay atış menfezlerinden baca gazı sıcaklığının iç hacme ulaşmasını engelleyen, iç hacmin iç duvarlarına, ısı iletkenlik katsayısı düşük, A1 sınıfında yüksek verimli ve yüksek yoğunlukta lifli malzemelerden ısı yalıtımı yapılmaktadır. Döküm aksiyal pervane üç boyutlu bilgisayar destekli yazılımlar sayesinde uzman ekip tarafından tasarlanıp, Exodraft firmasının laboratuarlarında test edilerek verimi sürekli artırılmaktadır; döküm radyal pervanelerin her biri tek tek balans ayarı yapıldıktan sonra, motor mili üzerine setskur ile akuple edilmektedir. Aksiyal pervane seyrek kantlı olup, balansı, bakımı, montajı ve temizliği kolay yapılabilme özelliğine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

(1.3.2.3.) Exodraft Dijital Hız Kontrol Ünitesi :

EBC 20 model Dijital Hız Kontrol Ünitesi, kazan termostatından aldığı start sinyaliyle devreye girer ve fan elektrik motorunu akımını kontrollü artırarak sürmeye başlar. Ünite XTP sensöründen aldığı referans bilgisini, kendisine set edilen değer ile karşılaştırır. Fanın oluşturduğu çekiş basıncı, set edilen değerin %80’ine ulaştığında, brülörün çalışması kendi üzerindeki röleyi çeker ve ısıtma sistemindeki brülör çalışmaya başlar. Brülör ilk önce kazan içini ve baca sistemini kendi fanıyla süpüreceği için, baca sistemindeki çekiş basıncı değişeceğinden fanın devri de bu basınca göre yükseltilmekte veya düşürülmektedir. Brülör kademeli olarak ateşlemeye başladığında, baca sistemi içinde oluşan fark basınç değişimleri ünite tarafından set değerine göre yukarı ve aşağıya doğru optimize edilerek, baca içinde sabit (konstant) bir çekiş oluşturularak, yanma açısından yüksek verim meydana getirmektedir. Baca ağzı Exodraft baca fanı ile donatıldığından, dış atmosferde çeşitli yönlerden esen Poyraz (kuzey-doğu) veya Lodos (güney-batı) fırtınalarından, yaz-kış mevsimsel sıcaklık farklılıklarından neredeyse hiç etkilenmemektedir. Baca doğal çekişi mekanik çekiş sistemiyle dış atmosferde oluşan doğal tabiat olaylarından çok az etkilendiğinden, ısıtma sisteminde bacadan kaynaklanan kayıpları maksimum düzeyde azaltarak, optimum düzeyde çekiş sağlayarak yüksek verimli yanma sağlamakta, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamaktadır. EBC 20 ünitesi panelinin üstünde baca çekişi (negatif) veya baca basıncı (pozitif) Pascal (Pa) ve milimetre su sütunu (mmSS) cinsinden gözlemlenebilir; baca gazı sıcaklığı parametresi de Celsius (C) veya Fahreneit (F) cinsinden gözlemlenebilmektedir. EBC ünitesine entegre edilen XTP sensörü, genel atıkgaz sistemine uygulanan 0 ile 150 Pa aralığında, 1 Pa hassasiyetinde çalışan bir sensördür; opsiyonel olarak, atıkgaz sisteminin gereksinimlerine göre EBC 20 ünitesine 0 ile 500 Pa arasında çalışan fark-basınç transmitteri entegre edilebilmektedir.

EBC 20 ünitesi, termostat-ünite-brülör serisinde bağlandığı için son derece güvenli olup, gerekli negatif basıncın sağlanmaması halinde ısıtma sistemine yol vermemekte, dijital ünitenin üstünde bulunan alarm uyarı ledleri, arızanın tespitini hızlandırmakta ve çözümü kolaylaştırmaktadır. EBC 20 ünitesi, başka bir üniteye gereksinim duymadan iki kazanlı kolektör ısıtma sistemlerinde direkt olarak entegre edilebilme olanağı sağlamaktadır. Böylece ikili kollektör kazan bağlantılarını daha pratik ve kolay hale getirmektedir. EBC 20 ünitesine ES 12 Röle ünitesi entegre edilerek, 1+4 kazan sistemi veya 4+4 kazan sistemi sorunsuz ve güvenli bir şekilde kumanda edilebilmektedir.

200oC’nin üstünde baca gazı sıcaklığına sahip atıkgaz sistemlerinde, fanın altına yerleştirilen sıcaklık algılayıcı PT-100 tip veya Fe-Const termokopul, EBC 20 ünitesine, bir termostata gereksinim duyulmadan direkt akuple edilerek, baca gazı sıcaklığını sürekli kontrol edilebilir, set edilen sınır değerleri aşması halinde ısıtma sistemini devre dışı bırakarak, baca fanının ve atıkgaz sisteminin soğuması sağlanarak maksimum devirde döner; ölçülen sıcaklık set edilen değerlere ulaşması halinde, tekrardan ısıtma sistemine çalışması için yol veren efektif bir yazılıma sahiptir.

Isıtma sisteminin karakterine göre baca sistemine, yani EBC 20 ünitesine ilave tedbir olarak bir PDS fark-basınç pressostatı entegre edilebilir; pressostat manuel olarak set edilen değerin altında bir fark-basınç ölçtüğünde elektrik devresini açarak bilgi verir. EBC 20 ünitesi, düşen fark-basıncı sağlamak için fanın devrini yükselterek, fark-basıncın artmasını sağlayarak sistemin daha da güvenli ve de verimli olmasını sağlamaktadır. Fark-basınç pressostatı genllikle çoklu kazan komponentlerinde tercih edilen ek önlem güvenlik donanımıdır. EBC 20 ünitesinde basınç değerleri iki satır halinde verilir, üsteki satır atıkgaz sisteminde ölçülen anlık değeri verirken, alttaki satır set değerini vermekte olup, atıkgaz sistemi EBC 20 ünitesinde anlık değişimleri bir bakışta izleyebilme olanağı sağlamaktadır. Ünitenin bir kontak ile, fan sisteminin devreye girmesiyle başka cihazlara kumanda edebilir, sisteminin güvenirliğini ve kontrolünü artırabilir; ünitenin üstünde bulunan sabit 24V gerilim ile bir 100mA tüketiciyi çalıştırabilirsizin. Ünitenin üstünde bulunan çeşitli sembollerle sistemin, arıza olup olmadığı, sorunun nerede olduğu, hangi kazanın veya brülörün devrede olduğu; bakım-servis zamanın gelip gelmediği ve pek çok parametre aynı anda gözlemlenebilmektedir.

 

XTP Fark Basınç Transmitteri baca sistemindeki, ortam ile atıkgaz arasındaki negatif (çekişini) veya pozitif fark basıncını, -150 Pa ile 0 veya 0 ile 150 Pa aralığında, sürekli ölçerek, lineer olarak 0 ile 10 V arasında Dijital Hız Kontrol Ünitesine bilgi gerilimini anlık olarak göndermektedir; kendisi ünite tarafından 24V gerilim ile beslenmektedir. XTP sensörü bakır bir prob ve silikon hortum ile atıkgaz sistemine doğru ölçüm alabilecek şekilde akuple edilmektedir. Atıkgaz baca sistemini bir baca fan sistemiyle optimize edebilmek, yüksek verimli çekiş sistemi oluşturabilmek için, EBC 20’nin doğru ölçüm alabilmesi için, XTP sensörüne ait ölçüm probunun baca sisteminde yerleştirileceği ölçüm noktası büyük önem taşımaktadır.

 

(1.3.3.) HVAC Frekans İnvertörü (Konvertörü)

Exodraft RSV 400-4-2 ve RSV 450-4-2 model baca fanları yüksek kapasiteli sistemler için geliştirildiklerinden trifaze elektrik motoruyla tahrik edilmektedirler. Üç fazlı elektrik motorlarının hızları bir inverter aracılığı ile mevcut şebeke geriliminin frekansını (50Hz) artırarak veya düşürerek, motorun istenilen hızda dönmesi sağlanmış olmaktadır.

Sistemlerimizde kullandığımız Frekans İnverteri, EBC 20 Dijital Hız Kontrol Ünitesinden almış olduğu 1…10V veya 4…20mA aralığındaki analog sinyale göre Şebeke Frekansını aşağı ve/veya yukarı düzenleyerek motorun istenilen devirde dönmesini sağlamaktadır. Frekans invertörü motor hızlanma ve yavaşlama süresi, bu sürelerin yumuşak, lineer veya keskin eğrisi ayarlanabilmektedir. Frekans inverteri 0.1Hz ile 400Hz arasında çıkış frekansı vererek motorda istenilen devirler tork gücünden kaybedilmeden sağlanmış olur; ayrıca parametrelerde opsiyonlara göre motor torku ayarlanabilmektedir. Frekans inverteri şebeke gerilimini, fazlar arası gerilimi ve faz kayıplarını sürekli ölçerek motorun hasar görmesini engellemektedir. Frekans İnverteri ile opsiyonel olarak 0…10V veya 4…20mA analog girişiyle kumanda edilebildiği gibi, 2 veya 3 veya 4 cihazın komutlarıyla devreye girip çıkabilme, artan veya eksilen cihaz sayısına göre Frekans İnvertörü motorun hızını kapasite gereksinime göre ayarlayabilmektedir. Ayrıca frekans invertöründe bu cihazların konumlarına ve çalışma kapasitelerine göre 15 farklı sabit hız da programlanabilmektedir. Frekans invertörü sürekli motora giden akımı, gerilimi ve frekansı ölçerek motorun ısınmasını, aşırı yüklenmesini hesaplayarak kontrol altında tutmakta, aşırı yüklenme olması durumunda motoru korumaya almaktadır. Fekans invertöründe motorların hızlanma süreleri ve yavaşlama süreleri ayarlanabildiğinden motorlar yumuşak kalkıp yumuşak durmaktadır, direk gerilim alan elektro motorlar gibi kapasitesinin 6 ile 10 misli gibi akım çekerek zarar görmemektedir. Frekans invetörünün diğer bir özelliği de RS 485 ara bağlantı yüzü ile bir bilgisayara direk bağlanabilmek, kolay programlanabilme ve hızlı sorun giderilebilme özelliğine sahiptir.

Opsiyonel olarak gelişmiş frekans invertörü modelleri bir PC’ye ve modeme oradan da internet aracılığı ile dünyanın her hangi bir yerindeki kontrol birimiyle kendi yazılımıyla data iletişimi gerçekleştirilebilmekte, anlık olarak elektrik motorları gözlemlenebilmekte, kontrol edilebilmekte ve set değerlerine müdahale edilebilmektedir.

 

Pano ve tamamlayıcı ekipmanlar

Atıkgaz veya havalandırma veya çöp şutu veya çamaşır şutu sistemine bağlı baca fanı veya hücreli fanların veya radyal fanların yüksek verimde ve sorunsuz çalışabilmesi için, sürekli kontrol ve müdahale edilebilmesi için EBC 20 Dijital Hız Kontrol Ünitesi, Frekans İnvertörü, PLC, Akıllı Röle, Dijital Termostat, Dijital Fark Basınç Transmitteri, Nem Ölçer, Otomat, Sigorta, Röle, Zaman Rölesi, Kontaktör, Klemens, Kanal, Fan, vb. dijital, elektrik-elektronik ekipmanların düzenli olarak TS 3367’ye sahip bir şeffaf kapaklı PVC panoya nizami bir şekilde yerleştirilir. PVC Pano aynı zamanda elektrik ve elektronik ekipmanlarını dış darbelere, elektrik çarpmasına, suya, neme, rutubete ve toza karşı korur. PVC panonun üstünde ve yanında bulunan hava sirkülasyon fanları, EBC 20, Frekans İnvertörünün ve diğer ekipmanların güvenli bir şekilde soğumasını sağlamaktadır